աթոռ

աթոռ

Dasnabedian 1995: 408

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,25 12,4 13,12 13,26
trône

freq: 4


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Armenian Apostolic Church — One Holy Universal Apostolic Orthodox Armenian Church Official standard of the Catholicos of All Armenians of the Armenian Apostolic Church. Founder The Apostles Bartholomew and Thaddeus …   Wikipedia

 • Patriarcat armenien de Jerusalem — Patriarcat arménien de Jérusalem Patriarcat arménien de Jérusalem Porche du couvent Saint Jacques. Nom local Առաքելական Աթոռ Սրբոց Յակովբեանց Յերուսաղեմ …   Wikipédia en Français

 • Patriarcat arménien de Jérusalem — Porche du couvent Saint Jacques. Nom local Առաքելական Աթոռ Սրբոց Յակովբեանց Յերուսաղեմ Église …   Wikipédia en Français

 • ԲԱԶՄԻՄ — (մեցայ.) NBH 1 418 Chronological Sequence: Unknown date ձ. ἁνάκειμαι, συνανάκειμαι, ἁναπίπτω , ἁνακλίνομαι, κατακλίνομαι accumbo, recumbo, discumbo Նստել պատուով իմն ʼի մէջ բազմութեան, կամ ընդ այլս ʼի սեղան. հանգչել. զետեղիլ. նստիլ. ... *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. Տեղի բազմելոյ ʼի կոչունս. բազմական, եւ գահ. նստելու տեղ, աթոռ. ... *Ապա զորդիսն տասնեսին (զյոբայ), սպան յապարանս ʼի բազմոցին: Ո՞ւր մեծամեծքն ʼի բազմոցի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԻԿՆԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0811 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աթոռ՝ որ ունի զյենարան թիկանց նստողին. կռնակով աթոռ. *Զգեցաւ զեպիսկոպոսութեան փիլոնն եւ զեմիփորոնն, եւ նստաւ ʼի թիկնաթոռն իւր. Ճ. ՟Բ.: Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵԼԷՍ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՍԵԼԷՍ ՍԵԼԻՆ. Բառ լտ. յորմէ եւ յն. սէլլա. σέλλα sella, subselium. Աթոռ. գահ. *Այս գահ փղոսկրէս, ակներով պէսպէս, հարսն քեզ սելէս. Գանձ.: *Ետու դնել սելին ոսկի եւ նստայ ʼի վերայ. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵԼԻՆ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՍԵԼԷՍ ՍԵԼԻՆ. Բառ լտ. յորմէ եւ յն. սէլլա. σέλλα sella, subselium. Աթոռ. գահ. *Այս գահ փղոսկրէս, ակներով պէսպէս, հարսն քեզ սելէս. Գանձ.: *Ետու դնել սելին ոսկի եւ նստայ ʼի վերայ. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐՈՎԲ — (ի.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν, βίμ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐՈՎԲԷ — (ի, ից.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.